İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yapıtek İnşaat çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yüksek önem vermektedir. Sıfır kaza felsefesinden yola çıkarak Yapıtek İnşaat, tüm faaliyet alanlarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Yapıtek İnşaat, işçi sağlığı ve güvenliğini sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek konusunda kararlı adımlar atmaktadır.

Yapıtek İnşaat’in tüm faaliyet alanlarındaki kararlı ve istikrarlı tutumu, işçi sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve olası risklere karşı alınan önlemler, çalışanlarının en önemli güvencesidir. Sahip olunan bu bilinç ve kararlı adımlar, kaliteli ve sürekli eğitimlerle birlikte uluslararası standartlarda işçi sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturulmakta ve tüm çalışanlara yol gösterici olunmaktadır.