KURUMSAL VE SOSYAL SORUMLULUK

Yapıtek İnşaat, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir şirket ve işveren olabilmek için özel bazı ilkeler benimsemiş ve uygulamaya koymuştur. Bu ilkelere göre Yapıtek İnşaat, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini önemser, çevreyi korur, etik kurallar çerçevesinde iş yapar ve iş yaptığı bölge ekonomisine katkı sağlar.

Sosyal Yaşama Destek

Yapıtek İnşaat sadece kurumsal sorumluluk sahibi bir şirket değil, aynı zamanda iş yapmakta olduğu bölgelerin sosyal yaşamına da katkı sağlayan, sosyal sorumluluk sahibi bir bireyidir. Bu nedenle Yapıtek, yatırım yaptığı bölgelerden elde ettiği değerlerin bir kısmını geri vermeye ve paylaşmaya dayanan sosyal sorumluluk faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede Yapıtek, bağış, sponsorluk ve yardım gibi faaliyetleriyle iş yaptığı bölge halklarına destek olmaktadır.

EĞİTİM

Yapıtek, yatırımlarını hızla artırırken, diğer yandan sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve eğitime de büyük önem vermektedir.

ÇEVRE

Yapıtek İnşaat, projelerinin tasarım, inşa ve işletme safhaları için, malzeme kullanımının azaltılması, atıkların yeniden kullanımı ya da enerji ve su tüketimi verimliliği gibi çeşitli sürdürülebilir bazı alternatifler oluşturmaktadır. Yapıtek İnşaat yatırım yaptığı bölgelerde, atık yönetimi, geri dönüşüm, insan sağlığının ve bölgenin korunması gibi konularda sürdürülebilir çevre programları uygulamak amacıyla çeşitli paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmektedir.